Article
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

เทคนิคการแสดงโค้ด HTML บนเวบ

โดย สรวุฒิ กอสุวรรณศิริ           หากเราต้องแสดงโค้ดภาษา HTML บนเวบ หากเราเขียนมันลงไปตรงๆ เราจะติดปัญหาว่า HTML จะนำสิ่งที่เราเขียน ไปทำให้เกิดผลของโค้ดนั้น แทนที่จะแสดงออกมาเป็นข้อความ เราจะทำอย่างไรในการแสดงผลโค้ดเหล่านั้นออกมาเป็น ข้อความ บทความนี้มีคำตอบให้ 2 คำตอบครับ          

วิธีแรก

เหมาะกับโค้ดที่ไม่ยาวนักเช่น <font> สามารถทำได้ง่ายๆโดยแทนที่เครื่องหมาย < ด้วย &lt; และ แทนที่เครื่องหมาย > ด้วย &gt;
เช่น ถ้าต้องการเขียน

<br>

ก็ต้องเขียนเป็น

&lt;br&gt;

วิธีที่ 2

ถ้าโค้ดนั้นยาวเป็นหน้าๆ เราคงใช้วิธีแรกไม่ไหว แต่ถ้าเป็นวิธีที่ 2 นี้ล่ะก็ สบายครับ วิธีการก็ใช้แท็ก <xmp>...</xmp> ข้อความทั้งหมดที่อยู่ในแท็กนี้จะถูกแสดงตามที่เราพิมพ์ไปทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น Tag ช่องว่าง การขึ้นบรรทัดใหม่ และจะไม่มีการตัดบรรทัดใหม่ถ้าข้อความยาวเกินไป

<xmp> Hello! </xmp>

Back top top

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri