Article
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

ลิงก์ "ส่งให้เพื่อน"

          โค้ดนี้ใช้ทำลิงก์ ที่คลิกแล้วเรียกโปรแกรมส่งเมล์ขึ้นมา พร้อมกรอกชื่อเรื่องและเนื้อหาของเมล์ให้เลย

ส่งให้เพื่อน

<a href="mailto:?subject=เวบนี้ดีนะ ลองเข้าไปดูสิ&body= ขอแนะนำให้ชมเวบไซต์นี้ ผมคิดว่าเวบนี้คงเป็นประโยชน์กับท่าน http://realdev.truehits.net ">ส่งให้เพื่อน</a>

Back top top

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri