FreeCode : HTML
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

วิธีการใส่เบอร์ ICQ ของคุณพร้อมแสดงสถานะ

          โค้ดนี้แสดงเบอร์ ICQ ของคุณ พร้อมกับแสดงสถานะด้วยครับ

ICQ# 17628124 

ICQ# <a href="http://wwp.icq.com/scripts/search.dll?to=########"> ########</a> <img src="http://web.icq.com/whitepages/online?icq=########&img=5"> เอาโค้ดนี้ไปแปะ แล้วแก้ ######## ให้เป็นเบอร์ ICQ ของคุณก็ใช้ได้แล้วครับ

Back top top

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri