FreeCode : HTML
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

แท็ก ดีดี ที่ใช้เว้นวรรคในย่อหน้าใหม่

          แท็กนี้เป็นแท็กที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักครับ ทั้งๆที่ควรจะเป็นแท็กที่น่าจะถูกใช้ในทุกเว็บเพจ เพราะมันเอาไว้ขึ้นย่อหน้าใหม่

<DD>

วิธีใช้ก็แค่ใส่ลงไปในต้นย่อหน้าใหม่ทุกๆย่อหน้าตามตัวอย่างครับ
<P> <DD> สวัสดีครับ วันนี้ผมดีใจมาก เมื่อได้เข้าไปดูข้อมูลสถิติของ RealDev.net ใน Truehits ปรากฎว่าสถิติของเมื่อว่านนี้ เป็นวันที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุด ตั้งแต่เปิดเวบเลยครับ โดยมียอดผู้เข้าชมที่เป็น Unique Visitor (จำนวนผู้เข้าชมนับจาก IP)ถึง 357 คน และมี Unique session (จำนวน session) 1268 ครั้ง และ Page View (จำนวนครั้งที่ RealDev ถูกแสดงผล) สูงถึง 3607 ครั้ง ในวันเดียว นับเป็นกำลังใจที่ดีที่ทุกๆท่านมอบให้ Realdev.net ขอขอบคุณทุกๆท่านครับ </P>

ผลที่ได้

สวัสดีครับ วันนี้ผมดีใจมาก เมื่อได้เข้าไปดูข้อมูลสถิติของ RealDev.net ใน Truehits ปรากฎว่าสถิติของเมื่อว่านนี้ เป็นวันที่มีผู้เข้าชมสูงที่สุด ตั้งแต่เปิดเวบเลยครับ โดยมียอดผู้เข้าชมที่เป็น Unique Visitor (จำนวนผู้เข้าชมนับจาก IP)ถึง 357 คน และมี Unique session (จำนวน session) 1268 ครั้ง และ Page View (จำนวนครั้งที่ RealDev ถูกแสดงผล) สูงถึง 3607 ครั้ง ในวันเดียว นับเป็นกำลังใจที่ดีที่ทุกๆท่านมอบให้ Realdev.net ขอขอบคุณทุกๆท่านครับ

Back top top

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri