Freecode
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

วิธีล็อกข้อความในช่อง Input

         
ราคารวม บาท
สคริปต์นี้เป็นสคริปต์ง่ายๆที่เอาไว้ ใช้กับ ช่องรับข้อความที่ไม่ต้องการให้ถูกแก้ไข เช่นในกรณีที่เรามีการคำนวนราคาสินค้าในเวบไซต์ แล้วต้องการแสดงผลลัพธ์ของการคำนวนออกมา ทางฟอร์มรับข้อความ

:: How to Build ::
  1. ให้ใส่ onfocus="blur()" ในฟอร์มที่ไม่ต้องการให้ใครมาแก้ไขข้อมูล <form value="50" onfocus="this.blur()">
© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri