Freecode
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

ห้ามคลิกขวา

          สคริปต์นี้ทำให้ผู้ใช้คลิกขวาแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลย

:: How to Build ::
  • นำโค้ดนี้ไปใส่ในส่วน <HEAD> ของเอกสารก็ใช้ได้แล้วครับ <script language=JavaScript> <!-- var message=""; function clickIE() { if (document.all) { (message); return false; } } function clickNS(e) { if (document.layers||(document.getElementById&&!document.all)) { if (e.which==2||e.which==3) { (message);return false; } } } if (document.layers){ document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN); document.onmousedown=clickNS; } else{ document.onmouseup=clickNS; document.oncontextmenu=clickIE; } // --> </script>
  • หลักการทำงานของ Script นี้ก็คือ จะดักจับการคลิกของผู้ใช้ แล้วขัดขวางการทำงานตามปกติ หากเป็นการคลิกขวา ด้วยฟังก์ชั่น clickNS(e) สำหรับ Netscape และฟังก์ชั่น clickIE() สำหรับ Internet Explorer

Back to top

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri