Freecode
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

ตัวอักษรเลื่อนแบบพิมพ์ดีดในช่องรับข้อความ

          สคริปต์นี้เป็นสคริปคลาสสิกที่มีให้เห็นกันบ่อยๆครับ เป็นการเอา Form มาใช้กับการทำงานแบบ JavaScript

:: How to Build ::
  1. สร้าง Form ในการแสดงผล <form name=f1> <input type=text name=i1 size=30> </form>
  2. เขียนฟังก์ชั่นการ Scroll() ไว้ใน <HEAD> ฟังก์ชั่นนี้จะกำหนดรูปแบบการวิ่งของข้อความ <script language="JavaScript"> stext=" ยินดีต้อนรับสู่ realdev.truehits.net ครับ"; delay=50; cnt=0; vtext=''; function Scroll() { if (vtext.length<stext.length) { vtext=vtext+stext.charAt(vtext.length); } else { vtext=''; } document.f1.i1.value=vtext; timesc=setTimeout("Scroll()",delay); } </script>
  3. เขียนตัวเรียกฟังก์ชั่นมาทำงาน <script language=javascript> Scroll(); </script>

Back to top

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri