Freecode
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

ตัวอักษรวิ่งมารวมกัน

          สคริปต์นี้เป็นตัวอักษรวิ่งอีกแบบหนึ่ง อยู่ในช่องรับข้อความครับ

:: How to Build ::
  1. สร้าง Form ในการแสดงผล <form name=f1> <input type=text name=i1 size=30> </form>
  2. เขียนฟังก์ชั่นการ Scroll() ไว้ใน <HEAD> ฟังก์ชั่นนี้จะกำหนดรูปแบบการวิ่งของข้อความ <script language="JavaScript"> stext=" ยินดีต้อนรับสู่ realdev.truehits.net ครับ"; delay=50; cnt=50; vtext=''; function Scroll() { cnt--; if (cnt>=0) { vtext=''; for(var i=0;i<stext.length;i++) { vtext=vtext+stext.charAt(i); for (var j=0;j<cnt;j++) vtext=vtext+' '; } } else { cnt=50; } document.f1.i1.value=vtext; timesc=setTimeout("Scroll()",delay); } </script>
  3. เขียนตัวเรียกฟังก์ชั่นมาทำงาน <script language=javascript> Scroll(); </script>

Back to top

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri