Freecode
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

นับลิงก์ที่มีในเวบ

          สคริปต์นี้บอกเราได้ว่ามีลิงก์กี่จุดในหน้าเวบเพจ 1 หน้าครับ

หน้านี้มีทั้งหมด ลิงก์ครับ

:: How to Use ::
เนื่องจากใน document มีอ็อบเจกต์ links เป็น array เก็บลิงก์ทั้งหมดเอาไว้ ดังนั้น จำนวนของลิงก์ที่มีจะถูกเก็บอยู่ใน document.links.length ครับ หน้านี้มีทั้งหมด <script language=javascript> document.write(document.links.length); </script> ลิงก์ครับ

Back to top

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri