เทคนิกการเขียน Perl
>  Home   HTML   CSS   JavaScript   PHP   Perl   Photoshop   TCP/IP 

บทที่ 1 แนะนำภาษา Perl

จุดประสงค์ในการใช้ Perl

          โดยเริ่มแรก Perl ถูกสร้างขึ้นมาบนระบบปฏิบัติการ Unix เพื่อใช้ในงานทั่วไปเนื่องจากตัวของภาษาเป็นภาษาสคริปต์ ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ต้องคอมไพล์ จึงสะดวกในการนำไปใช้บนระบบปฏิบัติการอื่นๆ เมื่อภายหลังเกิดหลักการของ CGI ที่เป็นช่องทางให้ผู้ใช้เว็ปสามารถส่งข้อมูลไปให้ Server ได้ จึงได้นำเอาภาษา Perl มาเขียนเป็น CGI

ต้องรู้อะไรก่อนที่จะเรียน Perl

  1. อย่างแรกก็ควรที่จะรู้จัก HTML และ HTTP ไว้ก่อนบ้าง
  2. ถ้าเคยเขียนหรือมีความรู้เกียวับภาษา C,C++ ก็จะดีมากเพราะภาษานี้มีลักษณะการเขียนเหมือนภาษา C มาก
  3. ขอให้มีความตั้งใจค่อยๆอ่านทำความเข้าใจไปที่ละบท

สิ่งที่ต้องเตรียมเมื่อจะเขียน Perl

          เนื่องจาก Perl เป็นภาษาสคริปต์ดั่งนั้นจึงต้องการโปรแกรมที่จะมาแปลความให้มันทำงาน(ก็คล้ายๆกับภาษา C,C++ ที่จะต้องมีตัวCompiler แต่สำหรับPerl จะเรียกว่า Interpreter) ถ้าคุณใช้ระบบ Unix หรือ Linux อยู่ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะมีโปรแกรมนี้ ในตอนลง OS ให้อยู่แล้วเพียงแค่หาว่ามันอยู่รากไหน แต่ถ้าใช้ windows ก็จะต้องไป Download มาที่ aspn.activestate.com และก็ควรจะมี webserver ซึ่งจะเป็น OmniHTTPd หรืออย่างอื่นก็ได้

มาเริ่มเขียน Perl กัน

          ในการเขียน perl ถ้าลงโปรแกรม webserver กันแล้วก็ให้เขียนโปรแกรมตามตัวอย่างแล้ว savefile เก็บไว้ให้อยู่ในราก cgi-bin ของ server แต่ถ้าหากยังไม่มีโปรแกรม web server แต่มี perl แล้วสามารถรันโปรแกรมได้โดยพิมพ์ perl filename.pl บน shell หรือบน command prompt ก็ได เพื่อให้สามารถเขียนกันได้โดยไม่ต้องเสียเวลาเราก็จะมาเริ่มการเขียนโปรแกรมง่ายๆกันก่อนเลย

#กำหนดให้ server เรียก perl interpreter ในรากนั้นมาประมวลผล ใช้เฉพาะบน Unix,Linux #!/usr/bin/perl #สั่งพิมพ์บรรทัดนี้ เพื่อผลบนBrowserได้ ถ้าไม่มีก็จะไม่แสดงผลอะไรเลย print "Content-type:text/html\n\n"; #สั่งให้พิมพ์คำว่าHello, world print "<pre>Hello,\n world\n </pre>";

ข้อสังเกตุ

  1. การเขียน comment สามารถเขียนได้โดยพิมพ์ # ไว้ข้างหน้า
  2. คำสั่งที่ใช้ในการพิมพคือ print
  3. การพิมพ์ ."\n" เป็นการขึ้นบรรทัดใหม่
  4. เราสามารถที่จะแทรก tag ของ html ในคำสั่ง print ได้เลย

Back to top | Next Charpter >>

© copyright 2001 Sorrawut Korsuwansiri